Seachtain na Gaeilge

Bhain gach éinne sult as Seachtain na Gaeilge. Bhí spraoi ag na cailíní agus na múinteoirí gach lá. Bhí Gaeilge á labhairt timpeall na scoile agus bhí cultúr na Gaeilge á fhoghlaim agus á cheiliúradh freisin. Míle buíochas don Coiste Gaeilge a d’eagraigh an tseachtain ar fad. 

Bosca Lóin Ghaelach

Léigh na ranganna shinsireacha scéalta as Gaeilge do na ranganna shóisearacha. Bhain gach éinne taitneamh as. 

Lá Glas

Céilí

Ceolchoirm